Wprowadzenie innowacyjnych usług do oferty firmy z branży olejowo - paliwowej w wyniku inwestycji w środki trwałe.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MSP, działanie 3.2. Innowacje w MŚP

Beneficjent: Firma Handlowo-Usługowa Wyleżałek i Wyleżałek Spółka Jawna Marek i Jarosław Wyleżałek
Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnych usług do oferty firmy z branży olejowo - paliwowej w wyniku inwestycji w środki trwałe.
Nr wniosku: WND-RPSL.03.02.00-24-0453/20-001

Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie do oferty nowych usług dla partnerów biznesowych z branży produktów smarnych tj. usługi składu podmiotu pośredniczącego oraz usługi poboru i badania próbek produktów smarnych u klienta. Realizacja działań związana jest również z uniezależnieniem się od poddostawców, a także zapewnieniem klientom biznesowym odpowiednich stoków magazynowych materiałów wymagających specjalnego przechowywania. Efekty te planujemy uzyskać dzięki inwestycji w środki trwałe i WNIP i wysokiemu zaangażowaniu naszego zespołu

Planowane efekty:
- dywersyfikacja oferty,
- wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy,
- zacieśnienie współpracy z dostawcami i klientami
- optymalizacja procesów wewnętrznych i wzrost ich wydajności,
- redukcja kosztów świadczenia usług,
- poprawa warunków pracy pracowników.

Okres realizacji: 1.03.2020-30.06.2022
Wydatki kwalifikowane: 838 476,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 712 704,60 PLN

Zapytania ofertowe
Tytuł: Realizacji robót budowlanych wykonania dachu i ścian na istniejącej konstrukcji żelbetowej wraz ze stolarką w ramach inwestycji Magazyn wysokiego składowania (WYD006)
Nr zapytania: 1/09/2020
Link do Bazy Konkurencyjności

Tytuł: Realizacji robót budowlanych wykonania posadzki przemysłowej na gruncie o powierzchni 285m2 w ramach inwestycji Magazyn wysokiego składowania (WYD006)
Nr zapytania: 1/07/2021
Link do Bazy Konkurencyjności

Opracowanie i wdrożenie eMOTO – dedykowanej platformy realizacji procesów biznesowych w branży motoryzacyjnej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, lata 2014-2020 Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

Beneficjent: Firma Handlowo-Usługowa Wyleżałek i Wyleżałek Spółka Jawna Marek i Jarosław Wyleżałek
Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie eMOTO – dedykowanej platformy realizacji procesów biznesowych w branży motoryzacyjnej
Nr wniosku: WND-RPSL.03.03.00-24-04BE/18-001

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wdrożenie eMOTO dedykowanego systemu realizacji procesów biznesowych w firmie, w szczególności związanych z obsługą kontrahentów, zastosowaniem elektronicznego obiegu dokumentów optymalizującego i automatyzującego komunikację w modelach B2B, B2C i B2E.

Planowane efekty:
- dywersyfikacja oferty,
- wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy,
- zacieśnienie współpracy z dostawcami i klientami
- optymalizacja procesów wewnętrznych i wzrost ich wydajności,
- redukcja kosztów świadczenia usług,
- poprawa warunków pracy pracowników.

Okres realizacji: 1.06.2019-31.03.2020
Wydatki kwalifikowane: 838 476,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 174 500,00 PLN

Zapytania ofertowe
nr zapytania: 01/10/2019

miejsce, data publikacji: Siemianowice Śląskie, 31.10.2019r.
tytuł: Dostawa modułów oprogramowania i czytnika
opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215009
zapytanie rozstrzygnięte
wybrany dostawca: ASCO Systemy Informatczne Sp. z o.o.Sp. komandytowa, ul. Balicka 100, 30-149 Kraków; data wpłynięcia oferty: 7.11.2019; cena netto: 83700,00 PLN; cena brutto: 102951,00 PLN

nr zapytania: 01/11/2019
miejsce, data publikacji: Siemianowice Śląskie, 5.11.2019r.
tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego
opis przedmiotu zamówienia dostępny na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215654
zapytanie rozstrzygnięte
wybrany dostawca: Firma Interlink mgr inż.. Piotr Wiśniowski; Adres: ul. Moniuszki 6, 42-660 Kalety; Data wpłynięcia oferty: 13.11.2019; Cena netto: 96290,00 PLN; cena brutto: 118436,70 PLN

Do góry